Sura No Sura Name English Name Total Ayat Download
1अल-फातिहाAl-Fatihah7PDFMP3
2अल-बाकाराAl-Baqara286PDFMP3
3अल-इमरानAl-i'Imran200PDFMP3
4निसाAn-Nisaa176PDFMP3
5अल-मायेदाAl-Maidah120PDFMP3
6अल-अनआमAl-An'am165PDFMP3
7अल-अराफAl-A'raf206PDFMP3
8अल-अनफालAl-Anfal75PDFMP3
9अत-तउबाAt-Taubah129PDFMP3
10इउनुसYunus109PDFMP3
11हूदHud123PDFMP3
12इउसुफYusuf111PDFMP3
13अर-रादAr-Ra'd43PDFMP3
14इबराहीमIbrahim52PDFMP3
15अल-हिजरAl-Hijr99PDFMP3
16अन-नहलAn-Nahl128PDFMP3
17इसराIsrael111PDFMP3
18अल-काहफAl-Kahf110PDFMP3
19मरयमMaryam98PDFMP3
20त्बहाTa-ha135PDFMP3
21अल-अनबियाAl-Anbiyaa112PDFMP3
22अल-हिज्जAl-Hajj78PDFMP3
23अल-मुमिनुनAl-Muminun118PDFMP3
24अन-नूरAn-Nur64PDFMP3
25अल-फुरकानAl-Furqan77PDFMP3
26आळ-शुआराAsh-Shu'araa227PDFMP3
27आन-नमलAn-Naml93PDFMP3
28अल-कासासAl-Qasas88PDFMP3
29अल-अनकाबुतAl-Ankabut69PDFMP3
30आर-रुमAr-Rum60PDFMP3
31लुकमानLuqman34PDFMP3
32आस-सेजदाAs-Sajda30PDFMP3
33अल-अहजाबAl-Ahzab73PDFMP3
34साबाSaba54PDFMP3
35फातिरFatir45PDFMP3
36इया-सीनYa-Sin83PDFMP3
37आस-साफ्फातAs-Saffat182PDFMP3
38सादSad88PDFMP3
39आज-जुमारAz-Zumar75PDFMP3
40अल-मूमीनAl-Mu'min85PDFMP3
41हा-मीम साजदाHa-Mim54PDFMP3
42अश -शुराAsh-Shura53PDFMP3
43आज-जुखरूफAz-Zukhruf89PDFMP3
44अाड-डुकानAd-Dukhan59PDFMP3
45अल-जातियाAl-Jathiya37PDFMP3
46अल-अहकाफAl-Ahqaf35PDFMP3
47मुहाम्मदMuhammad38PDFMP3
48अल-फातहAl-Fat-h29PDFMP3
49अल-हूजरातAl-Hujurat18PDFMP3
50काफQaf45PDFMP3
51आज-जारियातAz-Zariyat60PDFMP3
52अत-तुरAt-Tur49PDFMP3
53अान-नाजमAn-Najm62PDFMP3
54अल-कामारAl-Qamar55PDFMP3
55अल-रहमानAr-Rahman78PDFMP3
56अल-उयाकियाAl-Waqi'a96PDFMP3
57अल-हादिदAl-Hadid29PDFMP3
58अल-मुजादिलाAl-Mujadila22PDFMP3
59अल-हाशरAl-Hashr24PDFMP3
60अल-मुमताहिनाAl-Mumtahana13PDFMP3
61अस-साफAs-Saff14PDFMP3
62अल-जुमाAl-Jumu'a11PDFMP3
63अल-मुनापिकुनAl-Munafiqun11PDFMP3
64आत-तागाबूनAt-Tagabun18PDFMP3
65आत-तलाकAt-Talaq12PDFMP3
66आत-ताहरीमAt-Tahrim12PDFMP3
67अल-मुलकAl-Mulk30PDFMP3
68अल-कालामAl-Qalam52PDFMP3
69अल-हाक्काAl-Haqqa52PDFMP3
70अल-मारिजAl-Ma'arij44PDFMP3
71नुहNuh28PDFMP3
72अल-ज्बीनAl-Jinn28PDFMP3
73अल-मुज्जाम्मिलAl-Muzzammil20PDFMP3
74अल-मुदाच्छिरAl-Muddathth56PDFMP3
75अल-कियामाहAl-Qiyamat40PDFMP3
76आद-दाहरAd-Dahr31PDFMP3
77अल-मुरसालातAl-Mursalat50PDFMP3
78अन-नाबाAn-Nabaa40PDFMP3
79अान-नाजिअातAn-Nazi'at46PDFMP3
80अाबासाAbasa42PDFMP3
81आत-ताकयिरAt-Takwir29PDFMP3
82अल-इनफितारAl-Infitar19PDFMP3
83अल-मुताफ्फिफीनAl-Mutaffife36PDFMP3
84अल-इनशिकाकAl-Inshiqaq25PDFMP3
85अल-बुरुजAl-Buruj22PDFMP3
86आत -त्बरिकAt-Tariq17PDFMP3
87अल-आलाAl-A'la19PDFMP3
88अल-गाशियाAl-Gashiya26PDFMP3
89अल-फजरAl-Fajr30PDFMP3
90अल-बालादAl-Balad20PDFMP3
91आश-शामसAsh-Shams15PDFMP3
92अल-लाइलAl-Lail21PDFMP3
93अड-दुहाAdh-Dhuha11PDFMP3
94अल-इनशिराहAl-Sharh8PDFMP3
95अात-त्बीनAt-Tin8PDFMP3
96अल-अलाकAl-Alaq19PDFMP3
97अल-कदरAl-Qadr5PDFMP3
98अल-बाय्यिनाहAl-Baiyina8PDFMP3
99अल-जालजालाAl-Zalzalah8PDFMP3
100अल-आडियातAl-Adiyat11PDFMP3
101अल-कारियाAl-Qari'a11PDFMP3
102अत-ताकाछुरAt-Takathur8PDFMP3
103अल-आसरAl-Asr3PDFMP3
104अल-हूमाजाAl-Humaza9PDFMP3
105अल-फिलAl-Fil5PDFMP3
106कुराइशQuraish4PDFMP3
107अल-माउनAl-Ma'un7PDFMP3
108अल-काउछारAl-Kauthar3PDFMP3
109अल-काफिरुनAl-Kafirun6PDFMP3
110अन-नासरAn-Nasr3PDFMP3
111लाहाबLahab5PDFMP3
112अल-इखलासAl-Ikhlas4PDFMP3
113अल-फालाकAl-Falaq5PDFMP3
114अान-नासAl-Nas6PDFMP3


हमारा साइट का सामग्री काँपिराइट के लिए खोला है परन्तु सामग्री का विकृत कर के अशुद्ध योगकरण निषिद्व है (c) alquranbd.com 2014
Hosting Sponsor SitenameBD